پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رئیس شورای اسلامی شهرقدس

مهندس حسینعلی مقدم

رئیس شورای اسلامی شهر قدس


شهردار

مهندس سعید شهلی

شهردار قدس


رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس

اخبار
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۱۸۴۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۷
کد خبر : ۱۱۸۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۲
کد خبر : ۱۱۸۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۴
صفحه1از1,715123456...1715.بعدي.برو

تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۸
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۸
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۶
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۱
صفحه1از148123456...148.بعدي.برو
نمایی از شهررسانه


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0