دوشنبه, 11 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۱:۵۲:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ 
آگهی مناقصه عمومی اجرای فاز دوم پایش تصویری وتكمیل شبكه زیرساخت فیبرنوری شهرقدس

آگهی مناقصه عمومی  اجرای فاز دوم پایش تصویری وتکمیل شبکه زیرساخت فیبرنوری شهرقدس

  شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای فاز دوم پایش تصویری وتکمیل شبکه زیرساخت فیبرنوری شهرقدس با برآورد اولیه 28/438/995/000 ریال از طریق مناقصه عمومی وعقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت(شرکتهای داری گواهی صلاحیت وگواهینامه های لازم مرتبط با موضوع مناقصه)  اقدام نماید.

متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در: شهر قدس ، بلوار انقلاب اسلامی، ساختمان مرکزی شهرداری شهر قدس ، طبقه دوم با ارائه معرفینامه نسبت به دریافت وتحویل اوراق مناقصه اقدام نمایند.

-  خرید  اوراق مناقصه به مبلغ 500/000 ریال  قابل  واریز به  حساب 0105708298000  بانک  ملی  شعبه  شهر قدس
-سپرده شرکت درمناقصه معادل 5% برآورد اولیه به مبلغ 1/421/949/750 ریال وبه صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
- سپرده  نفرات  اول   تا سوم  تا  زمان  انعقاد  قرارداد  مسترد  نمی گردد.
- شهرداری در  رد  یا  قبول  پیشنهادها مختار است.
- هزینه آگهی به عهده  برنده مناقصه است.
.-سایرجزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
-متقاضیان قبل از دریافت اسناد ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی HSE از اداره آموزش شهرداری میباشند.

اخبار صنعت- نوبت اول98/7/8-نوبت دوم 98/7/15

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0