جمعه, 10 آذر 1402
  • ساعت : ۰۸:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 65
بازسازی زمین چمن اصلی استادیوم شهدا(موتور خانه و كاور زمین) (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به بازسازی زمین چمن اصلی استادیوم شهدا(موتور خانه و کاور زمین) از طریق مناقصه عمومی اقدام نمايد.

نوبت چاپ اول : ۱۴۰۲/۰8/25

نوبت چاپ دوم: ۱۴۰۲/09/02

روزنامه 7صبح

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0