دوشنبه, 27 دی 1400
  • ساعت : ۱۷:۶:۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 378
    /  2
واگذاری مغازه تجاری و بوفه(نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

واگذاری مغازه تجاری و بوفه

نوبت چاپ اول : 1400/07/03

نوبت چاپ دوم : 1400/07/10

روزنامه اقتصادپویا

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0