شنبه, 19 آذر 1401
  • ساعت : ۹:۴۱:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 
  • تعداد بازدید : 573
    /  2
اجاره غرفه در آرامستان بهشت فاطمه س واجاره واحد تجاری در مجتمع ابریشم(نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

اجاره غرفه در آرامستان بهشت فاطمه س واجاره واحد تجاری در مجتمع ابریشم

نوبت چاپ اول : 1400/06/21

نوبت چاپ دوم : 1400/06/28

روزنامه صدای ملت

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0