يکشنبه, 28 شهريور 1400
  • ساعت : ۱۱:۴۳:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 138
    /  2
احداث دریاچه مصنوعی در پارك آبشن(نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

احداث دریاچه مصنوعی در پارک آبشن(نوبت اول)

نوبت چاپ اول : 1400/05/09

نوبت چاپ دوم : 1400/05/16

روزنامه نقش اقتصاد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0