دوشنبه, 11 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۴:۳:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ 
    /  2
حمل پسـماند ازایستگاه میانی شهرقدس تا مركز دفع اخترآباد یا رودشور

آگهی مناقصه عمومی

حمل پسـماند ازایستگاه میانی شهرقدس تا مرکز دفع اخترآباد یا رودشور

نوبت چاپ اول : 1400/03/22

نوبت چاپ دوم : 1400/03/29

روزنامه جمهوری اسلامی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0