دوشنبه, 11 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۲:۵۱:۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ 
    /  2
احداث تصفیه خانه شیرابه در ایستگاه میانی انتقال پسماند به روش انعقاد ولخته سازی(نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی

احداث تصفیه خانه شیرابه در ایستگاه میانی انتقال پسماند به روش انعقاد ولخته سازی

با برآورد اولیه  7/500/000/000 ریال 

نوبت چاپ اول : 1400/03/22

نوبت چاپ دوم : 1400/03/29

روزنامه پیشرو

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0