يکشنبه, 4 اسفند 1398
  • ساعت : ۱۶:۳۷:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ 
ایمنی و بهداشت كار به بهره وری پروژه ها كمك می كند

یادداشت شهردار قدس:
الزامی شدن آموزش های HSE برای همه پیمانکاران شهرداری قدس/ ایمنی و بهداشت کار به بهره وری پروژه ها کمک می کند
مسعود مختاری شهردار قدس

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری قدس، مسعود مختاری در یادداشتی با بیان اینکه آموزش های HSE برای همه پیمانکاران شهرداری قدس الزامی است بر افزایش بهره وری پروژه ها با رعایت ایمنی و بهداشت کار تاکید و دیدگاه هایش را مطرح کرد.

بی شک، ارتقای سطح علمی، بهداشتی و سلامت کارکنان و پیمانکاران به منظور پیاده سازی طرح ها و توسعه فضاهای شهری در راستای رسیدن به توسعه پایدار و ایجاد ظرفیت های لازم برای آمادگی در برابر بلایای طبیعی، پیشگیری از حوادث، آسیب های بهداشتی و مخاطرات شغلی و جلوگیری از تخریب محیط زیست از اهداف اتخاذ رویکرد HSE در شهرداری قدس می باشد.

گذراندن دوره HSE برای همه پیمانکارانی که در مزایدات و مناقصات شهرداری شرکت می کنند الزامی می باشد و رعایت ایمنی های شغلی می تواند به نحو موثری در کارایی و اثربخشی اعتبارات عمرانی ایفا می نماید.

بهره گیری از روش های نوین بازیافت پسماند و پیشگیری از بروز خسارت ها، پیاده نمودن صحیح طرح ها و پروژه های عمرانی و نظارت بر فعالیت های عمرانی و ارزیابی و امکان سنجی پروژه ها مطابق اصول HSE و بحران و جلب مشارکت همه بخش ها جهت اطمینان از شناسایی مخاطرات تمامی فعالیت ها با هدف کاهش ریسک ها در مدیریت بحران، رویکردهایی هستند که در اتخاذ این خط مشی مورد توجه قرار گرفته اند.
باپیاده سازی این طرح همه پیمانکاران درپروژه ها درشهرداری قدس  و واحد HSEQ  وبحران دارای پرونده وسابقه می شوند واجرای  پروژه ها قبل از شروع عملیات موضوع پیمان پرمیت ها وچک لیست های آنها طبق ساختار WBS  زمانبندی مشخص ودراختیارپیمانکار قرارمی گیرد وکلوزهای بیمه طبق بسته های کاری اخذ می شوند ودرآخرمهمترین بخش وآرمان وهدف یک پروژه که همان بهره وری  وکیفیت درراستای سیستم تاب آوری مدیریت شهری درمواقع بحران است تعریف وپیاده می گردد.
آموزش افسران HSEQ در چهاربخش شهر سازی و ساختمانی، خدمات موتوری، فضای سبز و معاونت عمرانی به صورت کارگروه های تخصصی در شهرداری طبق نظر ساختار شهرداری معرفی می گردند.
پیاده سازی ساختار سیستم مدیریت یکپارچه IMS در بحث پروژه های شهرداری با رعایت قوانین و الزامات HSE جهت هدفمند کردن ماژول های اصل و دانش مدیریت پروژه زمان، هزینه، کیفیت، با رویکرد مثبت به بهره وری و مدیریت شهری در بخش توسعه و درآمدهای پایدار انجام می پذیرد.
همچنین شناسایی عوامل  ریسک پروژه ها وتدوین فرم جهت ارزیابی بصورت تذکر، اخطار، جریمه وقطع همکاری درصورت عدم رعایت الزامات آموزشی و نظارت مستقیم و اعمال نظر نهایی اینجانب اتخاذ گردیده است.  

در اینجا لازم است خاطر نشان شوم تمامی مدارک اسناد و الزامات  شامل مواردی از قبیل موضوعات آموزش داده شده در10جلسه و خط مشی تدوین شده، اسناد ارزیابی الزامات قبل ازپیمان ومناقصه، پرسشنامه ارزیابی اولیه پیمانکاران، مجوزها وپرمیت های تدوین شده شامل ده ساختار شکست کاری مهم پیمان و تعهدنامه 90 ماده تدوین شده پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان می باشد.

همچنین، فرم های بازرسی وکنترل به افسران پیمانکار وناظران شهرداری برای ممیزی پروژه ها، فرمهای الزامات مهم اجرایی وتدوین شده برای بازرسی وکنترل، فرم ارزشیابی ادامه کارپیمانکار، تعریف وآموزش به افسران برای اخذکلوزهای مهم بیمه مسوولیت مدنی وثالث طبق ساختار شکست کارپیمانکار، فرم اخذمجوز و پرمیت لازم قبل ازکارهای بادامنه ریسک متفاوت مانند کاردرارتفاع وکار درگودبرداری، کارگرم،کارسرد وکادرمعابروخیابان از ملزومات رعایت اصول ایمنی در کار در شهرداری قدس می باشد.

لازم است در پایان خاطر نشان شوم، تلاش می کنیم تا با پیگیری جدی برگزاری کلاس های HSE و اجرای مصادیق آن در اقدامات شهرداری قدس ضمن ارتقای سطح دانش منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین سرمایه شهرداری به منظور افزایش تعهد، تخصص و کارآمدی و ارتقای روحیه تعلق سازمانی، حفظ و صیانت از حقوق شهروندی و رضایت شهروندان را از ماموریت های شهرداری قدس در حوزه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی با یاری خداوند متعال ارتقا دهیم.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0