پنج‌شنبه, 19 تير 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ 
  • تعداد بازدید : 217
مدیر اداره درآمد شهرداری قدس:
رسیدگی و صدور 170 فقره پرونده در كمیسیون ماده 77 شهرداری قدس
مدیر اداره درآمد شهرداری قدس از رسیدگی و صدور 170 فقره پرونده در کمیسیون ماده 77 شهرداری خبر داد.

جعفر پاکجو، مدیر اداره درآمد شهرداری قدس:
رسیدگی و صدور 170 فقره پرونده در کمیسیون ماده 77 شهرداری قدس

جعفر پاکجو، مدیر اداره درآمد شهرداری قدس از رسیدگی و صدور 170 فقره پرونده در کمیسیون ماده 77 شهرداری خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری قدس، جعفر پاکجو گفت: رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و نماینده شورای اسلامی شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است.

وی افزود: بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.

مدیر درآمد شهرداری قدس تصریح کرد: موضوع دیگری که در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار دارد، قسط بندی عوارض است و حسب ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون شهرداری مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد.

 وی در ادامه گفت: در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند، تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب  موکول به وصول همه بدهی است.

پاکجو در پایان بیان داشت: در 6 ماه نخست سال 98 تعداد 170 فقره پرونده به این کمیسیون ارجاع و در خصوص آن ها تصمیم گیری گردید که البته تلاش گردید بیشترین مودت و یاری با شهروندان در خصوص موارد ارجاعی به منظور تسهیل و رونق فعالیت های شهروندان انجام پذیرد.

منبع خبر
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی و شهرداری قدس
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0